Διατηρείτε το σύστημα ασφαλείας σας ζωντανό !

Η πτώση του κόστους απόκτησης των συστημάτων ασφάλειας, οδήγησε και στην ευρεία διάδοσή τους, σε όλων των ειδών των επαγγελματικών χώρων, δημοσίων οργανισμών, οικιών και διαμερισμάτων. Επιχειρήσεις όλων των κλάδων, βιομηχανίες, πολυτελείς κατοικίες, διαμερίσματα, έχουν εγκαταστήσει είτε κάμερες, είτε συναγερμό, είτε πυρανίχνευση ακόμα και όλα μαζί, προκειμένου να προστατεύσουν περιουσία και ζωή και να καλύψουν τις ανάγκες ασφαλείας του χώρου τους.

Και ενώ πολλοί προνοούν και εγκαθιστούν κάποιο σύστημα ασφαλείας πριν αντιμετωπίσουν κάποιο συμβάν εγκληματικής ενέργειας, για κάποιο λόγο φαίνεται πως δεν κάνουν το ίδιο και με την συντήρηση των συστημάτων, αλλά δρουν “πυροσβεστικά” όταν πλέον κάτι δεν πάει καλά.

Τα βασικά σημεία ελέγχου

Ένα ηλεκτρονικό σύστημα ασφαλείας αποτελείται από πολλά υποσυστήματα και περιφερειακά και ο ιδιοκτήτης του είναι τόσο ασφαλής, όσο λειτουργικά είναι και αυτά. Η διαδικασία συντήρησης διαφέρει ανάλογα με το είδος συναγερμού που χρησιμοποιείται στον εκάστοτε χώρο, αλλά υπάρχουν κάποιες κοινές παραδοχές.

  • Οι κάμερες πρέπει να καθαρίζονται τακτικά και να δοκιμάζονται σε συνθήκες λήψης την νύχτα και την ημέρα. Πρέπει να ελέγχεται η κατάσταση εγγραφής του καταγραφικού, καθώς και όλες οι καλωδιώσεις και τερματισμοί των καμερών.
  • Στην πυρανίχνευση επίσης είναι ζωτικής σημασίας να καθαρίζονται τακτικά οι κεφαλές των ανιχνευτών, να αντικαθίστανται οι συσσωρευτές και να ελέγχεται η καλωδίωση και οι τερματισμοί.
  • Στους συναγερμούς, οι συσσωρευτές πρέπει να αντικαθίστανται σε τακτά χρονικά διαστήματα και ακόμα πιο συχνά σε περιοχές που παρουσιάζονται συχνές διακοπές ηλεκτροδότησης, όπως π.χ. νησιά. Αν ένα σύστημα συναγερμού δεν έχει «φρέσκια» μπαταρία, αφενός θα πάψει να λειτουργεί αν υπάρξει διακοπή ρεύματος, άρα δεν θα παρέχει ασφάλεια, αφετέρου ενδέχεται να ηχούν οι σειρήνες και να είναι αδύνατον να απενεργοποιήσει ο χρήστης με τον κωδικό του. Ένα ασύρματο σύστημα ασφαλείας, εκτός των κεντρικών συσσωρευτών του πίνακα και της σειρήνας, πρέπει να ελέγχονται και αντικαθίστανται συχνά και οι μπαταρίες των περιφερειακών.

Διαφορετικές απαιτήσεις συντήρησης ανάλογα την βαθμίδα του συστήματος

Σύμφωνα με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα, τα συστήματα ασφαλείας, διαχωρίζονται σε βαθμίδες, ανάλογα με τις ανάγκες ασφαλείας του χώρου που εποπτεύον και ανάλογα με τον τρόπο που επικοινωνούν τον συναγερμό, προς τους υπεύθυνους του χώρου.

Οι διαφορετικές βαθμίδες, έχουν και διαφορετικές απαιτήσεις συντήρησης.

Πιο συγκεκριμένα,  εγκαταστάσεις με βαθμίδα ασφαλείας 2, δηλαδή  εγκαταστάσεις χαμηλού και μέσου κινδύνου, όπως είναι οι περισσότερες οικιακές, απαιτούν τουλάχιστον 1 επίσκεψη συντήρησης ανά έτος.

Εγκαταστάσεις, με βαθμίδα ασφαλείας 3, δηλαδή εγκαταστάσεις μέσου και υψηλού κινδύνου όπως οικίες VIP ή υποκαταστήματα τραπεζών, απαιτούν τουλάχιστον 2 επισκέψεις συντήρησης ανά έτος ή 1 επίσκεψη on site και μία διαδικασία απομακρυσμένου ελέγχου.

Στις πιο κρίσιμες εγκαταστάσεις βαθμίδας 4, η ανάγκη συντήρησης είναι τουλάχιστον 2 επισκέψεις ετησίως.

Σημεία ελέγχου πλήρους λειτουργίας

Σε όλες τις περιπτώσεις, η συντήρηση του συστήματος αφορά τον έλεγχο πλήρους λειτουργίας όλου του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται και έλεγχο μπαταριών. Πιο συγκεκριμένα, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί οφείλουν να ελέγξουν την καλή λειτουργία όλων των μαγνητικών επαφών που υπάρχουν στην εγκατάσταση και την απόσταση που αυτές ενεργοποιούνται. Αντίστοιχα, ελέγχεται και η απόδοση όλων των ανιχνευτών και η ανταπόκρισή τους σε εξωτερικά ερεθίσματα.

Στην περίπτωση του ενσύρματου συστήματος ελέγχεται επίσης η εγκατάσταση του εξοπλισμού και πραγματοποιείται και η μετεγκατάσταση ή αντικατάστασή του αν απαιτείται, καθώς και η κατάσταση των καλωδίων του συστήματος.

Ένα άλλο σημείο που απαιτεί έλεγχο είναι η σύνδεση με το Κέντρο Λήψης Σημάτων. Εδώ ελέγχεται η επικοινωνία του συστήματος με το Κέντρο Λήψης και η ανταπόκριση κάθε ζώνης σε εξωτερικό ερέθισμα και πώς αυτή μεταφράζεται ανά περίπτωση από το Κέντρο. Ταυτόχρονα με αυτό ελέγχεται και η σύνδεση Internet, σε περίπτωση που αυτή έχει επιλεγεί ως τρόπος επικοινωνίας με το Κέντρο, καθώς και όλοι οι πιθανοί τρόποι επικοινωνίας με το κέντρο όπως GSM, GPRS, σταθερή γραμμή κ.α.

Τέλος, ανάλογα με την κατάσταση του συστήματός σας, αλλά και τις αλλαγές στον χώρο ή στις συνθήκες τις περιοχής σας ως προς την ασφάλεια, οι τεχνικοί μας μπορούν να σας προτείνουν αντικατάσταση μέρους του εξοπλισμού με πιο εξελιγμένο σύστημα ή και επέκταση του συστήματός σας ανάλογα με τις ανάγκες σας.