Ζητείτε για άμεση πρόσληψη Τεχνικός Συστημάτων Ασφαλείας.

Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να συνδυάζουν σημαντική τεχνική εμπειρία σε συστήματα CCTV και Συναγερμών. Βασικές Αρμοδιότητες Τεχνική υποστήριξη και service προϊόντων. Εκπαίδευση των πελατών σε προϊόντα και τεχνολογίες. Απαραίτητα Προσόντα :
 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ Ηλεκτρονικού ή Ηλεκτρολόγου.
 • Εμπειρία τουλάχιστον 2 έτη σε αντίστοιχη θέση σε εταιρεία Συστημάτων Ασφαλείας.
 • Ικανότητα στην επικοινωνία.
 • Ταχύτητα στην επίλυση των θεμάτων.
 • Προθυμία για μάθηση νέων τεχνολογιών.
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.
 • Πολύ καλή γνώση των εφαρμογών MS Office.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (γραπτά και προφορικά).
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψήφιους).
 • Δίπλωμα αυτοκινήτου και δίκυκλου.
 • Άδεια εργασίας Τεχνικών Συστημάτων Ασφαλείας.
Παρέχονται μισθός και ένσημα με δυνατότητα εξέλιξης. Αποστολή βιογραφικών στο E- mail.