Περιμετρική Προστασία

Η περιμετρική προστασία αφορά την ισχυροποίηση των φυσικών ορίων ενός φυλασσόμενου χώρου έτσι ώστε να υπάρχει άμεση ειδοποίηση πριν προλάβει να δράση ο εισβολέας.
Η επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού περιμετρικής προστασίας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως τη μορφολογία του χώρου, τις καιρικές συνθήκες, τις ανάγκες επιτήρησης και τον συνδυασμό περιμετρικής προστασίας με άλλα συστήματα όπως για παράδειγμα το σύστημα ελέγχου πρόσβασης.Όσο συντομότερα ένα σύστημα ασφάλειας αντιληφθεί την ύπαρξη ενός μη εξουσιοδοτημένου προσώπου, τόσο πιο αποτελεσματικό είναι.Οι συσκευές ανίχνευσης εξωτερικών χώρων και περιμετρικής προστασίας, αποτελούν την πρώτη γραμμή άμυνας.

Στην Best Systems αναλαμβάνουμε την εξειδικευμένη μελέτη κάθε είδους χώρου και την εγκατάσταση συστημάτων με υλικά διεθνώς αναγνωρισμένα και πιστοποιημένα για όλες τις συνθήκες περιβάλλοντος.
Για την περιμετρική ασφάλεια χρησιμοποιούμε δέσμες υπέρυθρων η μικρό κυματικά ραντάρ εξωτερικού χώρου, τα οποία δεν επηρεάζονται από βροχή, ομίχλη, πάγο, μικρά φυτά και μικρά ζώα.
Προστατεύστε την περιουσία σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα, με τελευταίας τεχνολογίας μέσα ανίχνευσης, τα οποία προλαμβάνουν κάθε κακόβουλη ενέργεια.